Speelvoorziening J.F. Berghoefplantsoen

Amsterdam

Enquete Speelvoorziening J.F. Berghoefplantsoen

Enquete Speelvoorziening J.F. Berghoefplantsoen


De speeltoestellen aan het J.F. Berghoefplantsoen zijn bedoeld voor kinderen van 0-12 jaar en zijn aan vervanging toe. Gemeente Amsterdam betrekt omwonenden graag bij deze herinrichting. Om een goed beeld te krijgen van wat de buurt wenst is een enquête onder omwonenden gehouden.

 

Naar aanleiding van de online enquête die verstuurd is aan omwonenden van het J.F. Berhoefplantsoen is inzichtelijk geworden wat de behoefte van kinderen en volwassenen is m.b.t. de speelplek. De huidige speelelementen zijn aan vervanging toe. Met de gegeven input is het ontwerp tot stand gekomen zoals hieronder afgebeeld. Naar verwachting wordt in september met de werkzaamheden gestart.

 

U kunt uw reactie, opmerkingen of vragen mailen naar:

Wim Wiebes, e-mail: w.wiebes@amsterdam.nl


presentatie_Amsterdam_Berghoefplantsoen 1.jpg
 


  

U kunt uw reactie, opmerkingen of vragen mailen naar:

Wim Wiebes, e-mail: w.wiebes@amsterdam.nl

Ontwerp J.F. Berghofplantsoen