Schoolplein en openbare speelplaats in één

Cases

Na een verwoestende brand is de Fabritiusschool in Hilversum in zijn oude glorie hersteld en van binnen volledig gemoderniseerd. De school werkt nu samen met KOMPAN aan de herinrichting van zijn grote buitenterrein.

"Voorheen hadden we een fantastisch schoolgebouw, maar tegelijkertijd slechte speelmogelijkheden voor onze leerlingen", vertelt schooldirecteur Frank Higler. "Veel gras en tegels met hier en daar houten bankjes en een verroest klimrek. Dat was het wel zo'n beetje." De verandering kwam in 2003, op initiatief van de moeder van een leerling.

KOMPAN werd door de gemeenteraad benaderd voor de uitvoering van het project. Het ging van start met een uitgebreid onderzoek naar wat de wensen waren.

"Om veiligheidsredenen wilden we het verhoogde speelterrein voor de peuters handhaven", aldus Higler. "Daarnaast moest er een mogelijkheid komen om te handballen. We hebben gekozen voor één doel in combinatie met een basket, omdat we dachten dat twee doelen onbedoeld oudere jeugd zou aantrekken." Uiteindelijk kwam de werkgroep met een gedetailleerd voorstel met daarin de wensen van alle betrokkenen. De werkzaamheden begonnen tijdens de meivakantie en drie weken later was het schoolplein klaar.

Leerlingen, ouders, buurtkinderen en het schoolbestuur: iedereen is dolblij met het resultaat. "De kinderen klauteren de hele dag op de toestellen en hebben het reuze naar hun zin. En alles oogt nog gloednieuw!", zegt Higler tot besluit.

 

Wat & waar
Locatie: Hilversum, Nederland