Jozefschool, Heeg - Nederland

Cases

De St. Jozefschool in het Friese Heeg is een zogeheten 'brede school', maar noemt zichzelf liever 'een samenwoonschool'. Sinds de zomer van 2007 huizen in de nieuwbouw namelijk twee basisscholen: de katholieke St. Jozefschool en de protestants-christelijke basisschool It Wrâldfinster, met in totaal 270 leerlingen. Jeroen Meijnders is directeur van de St. Jozefschool: "Heeg is een gemeenschap met tweeduizend inwoners. Voorheen speelden alle kinderen met elkaar. Het schoolplein kreeg daardoor ene zeer sterke gemeenschappelijke functie, zelfs buiten schooltijd." KOMPAN leverde de stalen en kunststof speeltoestellen: 'hufterproof' en voor alle leeftijden. "De kinderen in Heeg hadden voorheen weinig speeluitdaging en zijn er dolgelukkig mee", aldus Meijnders.

"Als we het nu niet doen, gebeurt het de komende veertig jaar ook niet", vonden vertegenwoordigers van beide scholen. En als er dan toch een nieuw schoolgebouw kwam, spraken beide scholen de wens uit om in plaats van twee locaties te behouden één nieuw schoolgebouw te betrekken. Hoog tijd, vond ook het levendige dorp in het uitgestrekte merengebied van zuidwestelijk Friesland. Aanleiding voor de nieuwbouw was de noodzaak om de St. Jozefschool in verband met de verkeersveiligheid te verplaatsen. Bovendien voldeed het schoolgebouw uit 1921 niet meer aan de eisen van het moderne onderwijs. Uit onderzoek van de gemeente Wymbritseradiel bleek één gebouw budgettair neutraal te kunnen worden gebouwd, en in 2004 werd er geld beschikbaar gesteld. De mortel van de nieuwbouw aan 'De Jister' is dus bij wijze van spreken nog maar net opgedroogd.

Iedereen betrekken

De Playground in Harderwijk moest een plezierige plek worden om te spelen en te sporten, maar ook duurzaam. Op dat moment werd KOMPAN bij het project betrokken. "We zijn met vertegenwoordiger Erik Kolleman op pad geweest om FREEGAME te bekijken en wisten eigenlijk direct dat wij dat ook wilden". De aanleg van de speelplek was een gezamenlijke operatie van KOMPAN en het bedrijf dat de ondergrond leverde. Maar ook de buurt was nadrukkelijk bij het proces betrokken. "Tijdens het hele traject hebben we contact gehad met de wijkbeheerders en de inwoners van Tinnegieter. Zo heeft iedereen zijn steentje bijgedragen."

Laagdrempelige sfeer

Meijnders vertelt: "We hebben destijds onze visie voor het nieuwe schoolgebouw geformuleerd. Centraal stond dat we als school zelfstandig wilden kunnen werken - we zijn gehecht aan onze eigen groepen - maar dat we bijvoorbeeld wel gezamenlijk vieringen wilden houden in een gemeenschappelijke ruimte. Ook wilden we nadrukkelijk een laagdrempelige sfeer in het gebouw, met name voor ouders, en een moderniseringsslag maken met goede IT-voorzieningen en moderne onderwijsmethodes."

Carte blanche

Bij een nieuw schoolgebouw hoort ook een stoer schoolplein. De algemene wens was een speelplek die ook buiten schooltijd toegankelijk was voor ouders met kleine kinderen, schoolgaande kinderen of jongeren. Voor de inrichting en aankleding kreeg de St. Jozefschool min of meer carte blanche. Er werd een commissie samengesteld en een informatieavond voor omwonenden georganiseerd. Een ouder die goed bekend is in de subsidiewereld heeft samen met de scholen, enkele sportverenigingen, dorpsbelang en stichting Heempark een subsidieaanvraag opgesteld voor SenterNovum. Dit is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken dat organisaties ondersteunt bij de verwezenlijking van maatschappelijke doelen. De subsidie is toegekend omdat het plan zo breed gedragen werd.

Nautisch karakter

Dat de keuze op KOMPAN viel, had te maken met de hoogwaardige, aantrekkelijke uitstraling van de stalen en kunststof speeltoestellen, het niet-leeftijdsgebonden karakter ervan en het ontwerp van KOMPAN voor het 'Pleinplan'. Met het oog op de belangrijke watersportfunctie van Heeg was dat een voorstel in watersportsfeer, inclusief groenvoorzieningen en bestrating. Het nautische karakter kwam bijvoorbeeld tot uitdrukking in het plaveisel, waarin met blauwgrijze stenen een 'waterpad' over het schoolplein werd aangelegd. Ook kwamen er decoratieve 'meerpalen' en werd met een etage in het plaveisel de illusie van een 'dijk' gewekt.

Razend populair

Naast de eerder genoemde 'sprinkhanen' voorzag het plan voor de bovenbouw onder meer in een Spinner Bowl, een Supernova en de razend populaire Electra. De kleuters kregen een zanddraaitafel en waterkraan om mee te experimenteren en een Navigator, een Cruiser en een schommel om te klimmen, glijden, kruipen en schommelen. "De kinderen vinden het fantastisch", aldus het schoolhoofd. "Alleen jammer dat de doeltjes naar een andere locatie in Heeg moeten verhuizen: er belandden toch iets te veel ballen in de tuin van onze buren."

Wilt u meer weten over unieke speelplekken? Kijk dan op www.KOMPAN.com. Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over spelen en speelplekken.

Wat & waar
Locatie: Heeg, Nederland