Primary School Reculver, Engeland

Cases

Reculver Primary School nam contact op met KOMPAN toen de school na een verbouwing een braakliggend stuk grond overhield.

Het personeel en de leerlingen wilden dat het oorspronkelijke speelplein naar dit braakliggende terrein werd uitgebreid. En er moesten vooral speeltoestellen komen die beweging onder de kinderen stimuleerden in een veilige buitenomgeving. Daarnaast wilde Reculver zeker zijn dat de speelplek voldeed aan de eisen voor een aantal leerlingen met een visuele handicap en/of gehoorproblemen.

Binnen een week vond op de school het eerste overleg plaats. De eisen werden vastgesteld: het  moest een schoolplein worden waar zo veel mogelijk lessen buiten konden werden gegeven. Er waren al ideeën verzameld van de schoolraad en van leerlingen zelf. Die vormden het uitgangspunt voor het ontwerp van de nieuwe speelplek.

De eisen werden als volg samengevat:

  • Speelzones inrichten met activiteiten voor iedereen
  • Betere hulpmiddelen voor de gymlessen
  • Een prestatiezone in de buitenlucht
  • Meer faciliteiten voor alle weersomstandigheden
  • Een zone voor verschillende vaardigheden
  • Een spannende speelplek die over lange tijd nog aantrekkelijk is (>15 jaar)

Reculver beschikt nu over 750 meter speelruimte voor alle weersomstandigheden en multimodale mogelijkheden waarin alle wensen van de school zijn terug te zien. Er geldt tien jaar KOMPAN-garantie op het project, en er zijn trainingen voor zowel de oppassers op het schoolplein als de gymleraren. Dankzij de nieuwe toestellen komt de school aan zijn vijf uur hoogwaardige gymlessen en kunnen de leerlingen veel langer actief spelen.

 

Wat & waar
Locatie: Reculver, Verenigd Koninkrijk Location: Reculver, United Kingdom