Fysieke vaardigheden

Ruimtelijk inzicht, zintuiglijke ervaring, evenwichtsgevoel, cross-body coördinatie, oog-handcoördinatie.

Sociale vaardigheden

Samenwerking, empathie, om de beurt, rol- en regelspel, voor jongens én meisjes.

Cognitieve vaardigheden

Oorzaak en gevolg ontdekken.

shadowleft shadowright

Je brein groeit op het speelplein

Kinderen zijn verbonden met de wereld door te spelen. Voor kinderen gaan spelen en leren hand in hand. Goede speelplekken zijn fantastische plaatsen voor kinderen om vrij te spelen. Grote speelpleinen ondersteunen ook het waardevolle werk van verzorgers en leerkrachten in het begeleiden en instrueren door spelen.

De fysieke, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen staat centraal in de KOMPAN ontwerpen. En we zetten onze unieke kennis van kinderen in al onze oplossingen in.

Het concept van het leren in de breedste zin van het woord, is de hoeksteen van onze filosofie. Buitenspelen helpt kinderen om fundamentele vaardigheden te ontwikkelen en positieve interactie met andere kinderen. Buitenspelen vormt ook de basis voor het academische leren.

Daarom zijn onze ontwerpen zo veel meer dan leuk. Ze zijn ontwikkelt om te passen bij de leeftijd. Deze spel- en leeraanleidingen passen  bij het curriculum voor het basisonderwijs.

Daarom noemen wij dit Speelbreinpleinen.

 

Childdingbats -preschool