De Drie Pijlers van Kompan

Kompan

De filosofie van KOMPAN is gebaseerd op drie pijlers: gezondheid, leren en milieu.

Gezondheid - Meer spel, gezondere kinderen

Behalve dat goede speelplekken gezonde beweging stimuleren, vergroten ze ook de bewustwording, het inlevingsvermogen en het intellect van kinderen. Bij KOMPAN zien we fysieke en mentale gezondheid als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze oplossingen zijn dan ook goed voor lichaam en geest. We creëren een gezonde omgeving voor mensen, buurten en de samenleving als geheel.


Leren - Achter het plezier schuilt een leerproces

Kinderen doen tijdens het spelen allerlei kennis op: van lichamelijke vaardigheden tot sociale normen. Ze leren voortdurend, ook al lijkt dat niet zo omdat ze er zo'n plezier in hebben. De kennis die kinderen opdoen door actief buiten te spelen, is kennis waarvan ze de rest van hun leven profijt hebben. Bij KOMPAN ontwikkelen we speelplekken die kinderen helpen om actief en constructief om te gaan met ervaringen in het dagelijks leven.


Milieu - Een betere toekomst voor kinderen

Voor KOMPAN is een goed productontwerp ook een duurzaam ontwerp. Onze producten worden waar mogelijk gemaakt van gerecycled materiaal en we gebruiken geen kunststoffen gevaarlijke stoffen. Ook zorgen we dat onze productieprocessen het milieu zo min mogelijk belasten, en we vragen onze leveranciers om aan dezelfde strenge normen te voldoen.
Aan het eind van hun levenscyclus kunnen KOMPAN-producten eenvoudig in verschillende materialen worden gescheiden en  verantwoord worden hergebruikt of weggegooid.