Links

Kompan

Algemeen

www.allesoverspelen.nl
Op deze website kunt u informatie vinden over speeltoestellen en speelgelegenheden. 
De site is gemaakt door Consument en Veiligheid en de NUSO met financiele ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

www.spelen.org
De Vereniging "SPELEN" is de overkoepelende brancheorganisatie van en voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling, de fabricage, de verkoop, het onderhoud, de plaatsing en het beheer van speelvoorzieningen en aanverwante producten voor binnen en buiten.

www.fscnl.org
FSC staat voor Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer). FSC is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die wereldwijd het werk van bosbeheerders beoordeelt. Worden de natuurlijke functies van het bos voldoende.

www.WhyFSC.com

Zekerheid over verantwoord bosgebruik.

www.fepi-play.org
Europese organisatie van speeltoestellenindustrie.

www.kindvriendelijkesteden.nl
In 2003 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jantje Beton het initiatief genomen om het Netwerk Kindvriendelijke Steden op te zetten. Daarnaast zijn organisaties 3VO, de Beroeps-vereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en Unicef bij dit initiatief betrokken.


www.childfriendlycities.nl
Een wereldwijd initiatief, gebaseerd op het Verdrag van de Rechten van het Kind. Het is een beweging die zich richt op kinderen en jongeren in steden, vanuit het idee dat deze kinderen extra kwetsbaar zijn vanwege bijvoorbeeld gebrek aan speel- en groene ruimte, onveilige verkeerssituaties of vervuiling.


speeltuin.pagina.nl
Een handig overzicht.

www.vng.nl 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

www.vrom.nl
Ministerie Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) stelt zichzelf de volgende prioriteiten: het scheppen van een prettige woonomgeving, het voeren van een ruimtelijk ontwikkelingsbeleid en de ontwikkeling van een duurzame toekomst. Het ministerie van VROM ontstond in 1982.

www.lc.nl
Vereniging Sport en Gemeenten zet zich in voor sport op lokaal niveau en zet daarbinnen de belangen van de gemeente centraal.

www.bosimpuls.nl
Ondersteuningsnetwerk Buurt - Onderwijs - Sport

 

Veiligheid

www.keurmerk.nl
Het keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en accommodaties voor consumenten wil verbeteren.

www.consument-en-veiligheid.nl
Informatie van de stg. consument en veiligheid over veiligheid in de openbare ruimte.

www.vwa.nl 
Voedsel en Warenautoriteit, welke toezicht houdt op de naleving van de veiligheidsregelgeving.

wetten.overheid.nl
Regelgeving speeltoestellen. (zoek op speeltoestellen)


Fondsenwerving

www.nuso.nl
De NUSO ondersteunt het speeltuinwerk en wil het buitenspelen in het algemeen promoten.

www.samenbuitenspelen.nl
Hét loket voor de financiering van buitenspeelvoorzieningen.

www.ruimtevoordejeugd.nl
Ruimte voor de Jeugd is een platform dat de bewegingsvrijheid van kinderen op straat wil bevorderen en beschermen door praktijkontwikkelingen en onderzoeken te volgen en uit te wisselen.

www.Jantjebeton.nl
Het Nationaal Jeugd Fonds werd op 2 april 1968 opgericht door een aantal landelijke organisaties op het gebied van buurt- en clubhuiswerk en jeugd- en jongerenwerk, met als doel om extra fondsenwerving te realiseren voor zinvolle jeugdvoorzieningen die niet of niet voldoende voor subsidies in aanmerking kwamen.

www.aanvraag.nl
Aanvraag.nl is bedoeld voor organisaties die zich met projecten inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een functiebeperking. 'Mensen met een handicap' in de volksmond.


www.cruyff-foundation.org
Projecten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage van de Johan Cruyff Foundation moeten tot doel hebben om via spelactiviteiten, lichaamsbeweging en sportbeoefening het geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren te bevorderen. Bij voorkeur kinderen en jongeren die minder kansrijk en/of gehandicapt zijn.

www.krajicek.nl

Het stimuleren van sportieve activiteiten, in een sociaal veilige situatie, voor jongeren in die wijken waar de mogelijkheden beperkt zijn.

www.nsgk.nl
De NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap om met hun beperking volwaardig te kunnen leven. Want elk kind speelt mee!even. Want elk kind speelt mee!


www.revalidatiefonds.nl
Het Nationaal Revalidatie Fonds zet zich in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte te verbeteren.

www.kinderpostzegels.nl
De Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'.

www.vsbfonds.nl
Het VSBfonds steunt op het gebied van natuur een gele zone ('Chill-out' zone), een blauwe zone ('Multi-activiteiten' zone) en een rode zone ('Sport' zone). De drie zones worden met elkaar verbonden door een oranje 'hartlijn'.

www.somnet.nl
SOM onderwijs- en milieuprojecten

www.spinactief.nl
Zijn we nu helemaal betegeld?
Een nieuw schoolplein, snel en goed.