Speel- en ontmoetingsplek park Claverenblad-Wildenburg

Beste inwoner van Gemeente Leusden, welkom op onze website.

De gemeente Leusden heeft voor de periode 2012-2022 een Speelruimteplan opgesteld met daarin de volgende missie:

Gemeente Leusden wil ontmoetings-, bewegings- en speelruimte aanbieden die door iedereen op creatieve wijze ingevuld kan worden en die de sociale samenhang stimuleert.In het plan streeft de gemeente Leusden naar het realiseren van grote speel- en ontmoetingsplekken. De gemeente ziet het park Claverenblad - Wildenburg als een mogelijkheid om deze in te richten als een grote speel- en ontmoetingsplek.

 

KOMPAN gaat samen met de gemeente Leusden deze nieuwe speel- en ontmoetingsplek in Park Claverenblad-Wildenburg realiseren.

KOMPAN ziet openbare ontmoetingsplaatsen als een waardevolle voorwaarde om op te groeien en zijn ervan overtuigd dat buitenspelen een directe relatie heeft met de mate van waardering van de leefomgeving. Onze speeloplossingen zijn daarom innovatief, uitdagend, eigentijds en ontwikkeld met en voor kinderen van nu. Altijd met respect voor de verschillende doelgroepen omdat ieder mens uniek is en het recht heeft om te spelen. Daarom richten wij ons bij alles wat wij doen op de betrokkenheid en participatie van gebruikers. Het is onze ambitie om kinderen, ongeacht hun leeftijd en vaardigheden, de mogelijkheid te bieden door buitenspelen sociaal actief te zijn. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat de wijk- en ontmoetingsplek een plek moet zijn voor wijkbewoners van 0 - 100 jaar. Bij de inrichting van het park houden we rekening met de wensen van verschillende doelgroepen.  

In nauw overleg met de bij spelen betrokken medewerkers van de gemeente Leusden en de leden van de klankbordgroep, streven wij naar een invulling die tegemoet komt aan de wensen van de wijkbewoners. Daarbij betrekken wij de kinderen ook in dit traject. Nieuwe oplossingen worden bij ons niet alleen door onze ontwerpers bedacht. Wij hechten zeer veel waarde aan de input van lokaal ervaren deskundigen en betrokken kinderen / buurtbewoners om zo oplossinge te kunnen bieden op bijzondere vraagstukken.

 Lees meer over de KOMPAN visie

 

 

Stem hier op één van de twee ontwerpen
Toelichting op het ontwerp
Presentatie resultaten bewonersenquête
Klankbordgroep