Bedrijvenverklaring Duurzaam hout

KOMPAN Nieuws

Het Wereld Natuur Fonds biedt de bedrijvenverklaring Duurzaam Hout aan, aan staatssecretaris Atsma.

Houdt de normen voor duurzaam bosbeheer hoog

Wij, in onze hoedanigheid als producent, handelaar, verwerker of retailer van hout of houtproducten, steunen het Wereld Natuur Fonds in de oproep aan Staatssecretaris Atsma van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu om de normen voor duurzaam bosbeheer hoog te houden.

Recentelijk heeft het adviesorgaan van de overheid voor duurzaam hout, TPAC, over het Maleisische houtcertificaat MTCS een eind-oordeel uitgesproken: MTCS voldoet niet aan de normen die Nederland stelt aan duurzaam bosbeheer. De belangrijkste redenen die TPAC aanvoert zijn het feit dat MTCS toestaat dat bos wordt kaalgekapt ten behoeve van plantages en dat de rechten van de inheemse volken onvoldoende worden gerespecteerd. Wij roepen de staatssecretaris daarom ook op om MTCS niet op te nemen in het Nederlandse inkoopbeleid voor duurzaam hout.

De Nederlandse consument die hout koopt met het predicaat duurzaam moet er vanuit kunnen gaan dat het ook daadwerkelijk duurzaam is geproduceerd. Het is niet uit te leggen aan die consument dat hout afkomstig uit bos waar kaalkap plaatsvindt, als duurzaam wordt toegelaten. Dit ondermijnt het moeizaam opgebouwde vertrouwen van de consument in het beleid voor duurzame inkoop.

De houthandel is gebaat bij een eenduidige definitie van duurzaam hout om inkoopbeleid en communicatie naar de klant op af te stemmen. Goedkeuring van MTCS schept juist onduidelijkheid in de markt omdat verschillende kwaliteiten worden toegelaten.

Houtcertificering conform de normen van TPAC is heel goed mogelijk en vele bedrijven en landen hebben hierin geïnvesteerd. Het aanbod van duurzaam geproduceerd tropisch hout groeit en is goed verkrijgbaar in de Nederlandse winkels. Door MTCS goed te keuren straft de overheid de innovatieve voorlopers.

Wij ondersteunen certificering die innovatie en duurzaamheid in de branche stimuleert en daadwerkelijk duurzaamheidgaranties biedt voor het bos, de biodiversiteit en de lokale bevolking in de productielanden. Als verantwoordelijke bedrijven in hout en houtproducten, vinden wij een afwijking van de TPAC normen en goedkeuring van MTCS voor het Nederlandse inkoopbeleid voor duurzaam hout niet acceptabel.

 Download hier de bedrijvenverklaring

Download hier de brochure met tips en meest gestelde vragen over het duurzaam inkopen van hout.