Bezoek seminar: Buitenspelen loont!

KOMPAN Nieuws

Op donderdag 14 juni organiseren Branchevereniging SPELEN en TNO in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) in Leiden het seminar Buitenspelen loont! Tientallen professionals vanuit overheden, ontwerpers, onderwijs, adviesbureaus en leveranciers hebben zich inmiddels aangemeld.

Het definitieve programma, de sprekers en een korte toelichting op hun bijdrage is te vinden op  www.waardevanspelen.nl  In een viertal plenaire lezingen en drie workshops komt een scala aan onderwerpen aan bod:

  • Sanne de Vries (TNO) geeft een wetenschappelijk betoog waar het belangrijk is om in speelruimte te investeren.
  • Ingrid Bakker (Gemeente Zwolle) geeft vanuit haar eigen ervaring waardevolle lessons learned mee om met succes het spel tussen subsidieverstrekker (provincie), beleidsmaker (gemeente) en gebruiker (kinderen/bewoners) te spelen.
  • Na de pauze benadrukt Dayenne L'Abee (NISB) het belang voor ontwerpers en inrichters van de openbare ruimte om zich bewust te zijn van hun invloed op het beweeggedrag van kinderen.
  • Marjolein Steemers (Gemeente Rotterdam) geeft aan het eind van de dag nog een interessante toelichting op de Rotterdamse norm voor buitenspeelruimte.
  • In de workshops, waarvan de deelnemers aan het seminar er één bij kunnen wonen, is er speciale aandacht voor de positie van het gehandicapte kind, voor een positief leef- en speelklimaat en de sociale waarde van spelen.

Vriendelijk tarief
De organisatie heeft de prijs voor deelname bewust laag gehouden. Het seminar, dat duurt van 09.30 tot 17.00 uur, kost slechts € 95,00. Voor meer informatie, een compleet overzicht van het lezingenprogramma en/of uw aanmelding gaat u naar www.waardevanspelen.nl