Campagne Ik wil buiten spelen!

KOMPAN Nieuws

Een campagne van de branchevereniging SPELEN, van U! Deze campagne vraagt aandacht voor het maatschappelijk, sociaal en economisch belang én het plezier van buiten spelen. Voor alle leeftijden!

Ik wil buiten spelen!

Nieuwe gemeenteraden moeten buiten spelen op agenda zetten. De nieuwe raadsleden en wethouders zouden moeten investeren in meer in plaats van minder speelplekken in gemeenten. Dit stelt de branchevereniging SPELEN, die op de eerste dag van de lente, 21 maart jl.,in Utrecht de campagne ´Ik wil buiten spelen!´ aftrapte.

Kinderen eisen hun buitenspeelrecht, bij de Bosspeeltuin in het Utrechtse Vleuten. Uit een aanbestedingsscan blijkt dat veel gemeenten hun budgetten op speelplekken inkrimpen. Dit gaat ten koste van de aanleg van nieuwe speelplekken en het onderhoud van bestaande speeltuinen. Dit is in elk geval het geval in Utrecht, Lelystad, Almere, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Zwolle, Leeuwarden, Groningen, Amsterdam (diverse wijkcentra), Enschede en Rotterdam. Concurreren met computer Gemeenten zouden zich bewust moeten zijn van het economisch, sociaal en maatschappelijk belang van de buitenspeelruimte. "De buitenruimte moet concurreren met de televisie en de computer binnen. Dat is al moeilijk genoeg", zegt voorzitter Willem Veenendaal van SPELEN. "Als er dan bezuinigd wordt op die speelplekken en ze worden niet aantrekkelijk gemaakt, kiezen kinderen er te vaak voor om binnen te blijven.

Dat tij moeten we echt keren!" Via Facebook en Twitter worden jong en oud opgeroepen hun speelrecht op te eisen. Mensen kunnen foto's insturen van zichzelf op een mooie speelplek of juist aangeven waar in hun gemeente een speelplek verwaarloosd is. De mooiste foto of beste ingezonden post mag een speeltoestel uitzoeken ter waarde van 5000 euro! Hiermee wil de branche laten zien hoe veel mensen dagelijks willen genieten van het buiten spelen. Niet alleen kinderen, maar juist mensen van alle leeftijden.

Facts&Figures - Landelijk haalde in 2009 slechts 22% van de jeugd (4-17 jaar) de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. - Uit onderzoek blijkt dat buiten spelen een belangrijke bijdrage levert aan de lichamelijke activiteit van kinderen en volwassenen en dat het hiermee een preventieve werking heeft op het ontstaan van overgewicht en chronische aandoeningen - Onderzoek toont ook aan dat buiten spelen de ontwikkeling bevordert van de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen. - Daarnaast is het goed voor het samen leren spelen en vooral voor jonge kinderen is bewezen dat buitenspelen een positieve invloed heeft op de hersenontwikkeling. - De opbrengsten van buiten spelen overtreffen ruimschoots de investeringen. Uit Engels onderzoek blijkt dat bij elke euro die men in buiten spelen stopt, 1,40 euro wordt Iterugverdiend.

Download en lees het verslag - Belang van buitenspelen, Literatuurstudie naar de gezondheidswaarde, de sociale en de economische waarde