KOMPAN JOP Ground City in de Gemeente Overbetuwe

KOMPAN Nieuws

Begin september jl. plaatste Kompan de eerste Ground City Style Jongeren Onmoetingsplek aan de rand van het dorp Driel. De inmiddels zeer populaire jongerenvoorziening is tot stand gekomen in samenwerking met een groep jongeren uit Driel, de jongerenwerker, de wijkagent, een aantal buurtbewoners, de dorpsraad en de gemeente Overbetuwe.

Voorafgaand aan het ontwerp van de nieuwe JOP is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen van jongeren door het KOMPAN Play Institute en de TU in Eindhoven. Meiden blijken vooral behoefte te hebben aan licht, transparantie van de ruimte, praktische elementen als een prullenbak en activerende elementen als een danspaal voor een wedstrijdje Polefitness en podiumtrappen voor bijvoorbeeld het oefenen van hun catwalkvaardigheden. Jongens kiezen voor naastgelegen voetbaldoeltjes en een ruime plek om samen te praten en zich uit te leven in hun graffitikunsten. Alle wensen van jongeren zijn tot uiting gekomen in het ontwerp en de directe omgeving van deze JOP. Zo is er een oersterke lichtdoorlatende lexaan dakplaat op het hufterproof honk geplaatst en zijn er open, ongeverfde betonnen elementen toegepast, zodat voldoende transparatie is gegarandeerd en jongeren zich met graffiti creatief kunnen uiten. De JOP bevat voldoende zitbanken, een loungebank en een statafel en vormt daarmee een beschutte ontmoetingsplek die toch volledig transparant blijft.

 

De onderzoeken van het KOMPAN Play Institute en de TU Eindhoven naar de wensen en behoeften van jongeren vormen de basis van het KOMPAN GROUND-concept, waarmee voorkomen wordt dat een relatief onschuldig verschijnsel van 'hangende jongeren' zich ontwikkelt tot een 'hangjongerenprobleem'. Met GROUND's, ontmoetingsplekken voor 12+ jeugd, kan KOMPAN een bijdrage leveren aan het vergroten van maatschappelijke binding. Het GROUND-concept poogt met sport-, spel- en ontmoetingsactiviteiten, op basis van een intensieve betrokkenheid van de jongeren zelf, een opvoedkundige bijdrage te leveren aan het preventief jeugdbeleid. Het aanleren van bijvoorbeeld respect, discipline, sociale vaardigheden of zelfbeheersing zijn voor deze activiteiten een uitstekend hulpmiddel.

 

Tijdens de ontwikkeling van deze JOP voor de gemeente Overbetuwe heeft KOMPAN wederom ervaren dat jongeren graag betrokken worden bij de inrichting van "hun" openbare ruimte en die verantwoordelijkheid ook op zich kunnen nemen. Inspraak en participatie van en door jongeren verhoogt de effectiviteit van het gemeentelijk beleid en verbreedt het draagvlak om tot een betere leefomgeving te komen. Door jongeren 'eigen' voorzieningen aan te bieden neemt het risico dat ze zich afkeren van de maatschappij en elkaar af. Het vergroot de kans dat ze zich ontwikkelen tot betrokken burgers en geeft iedereen de kans op sociale stijging.

Meer weten over deze JOP, of over het GROUND concept, neem dan contact met ons op.