De Michaëlschool uit Amersfoort wint eerste Speelbrein Award

KOMPAN Nieuws

Tijdens de manifestatie Nationale Onderwijs Prijs is dit jaar voor het eerst de Speelbrein Award uitgereikt aan de school die het afgelopen schooljaar haar speelplein heeft ingezet om ook spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Speelbrein is de verzamelnaam voor vijf belangrijke competenties die kinderen spelenderwijs ontwikkelen en een nieuwe visie op de inrichting van speelpleinen. Bedoeld voor leerrijke pauzemomenten, overblijfperiodes, voor- en naschoolse activiteiten. Speelbrein-gecertificeerde scholen beschikken over een buitenruimte die de kinderen ondersteunen in hun creatieve, emotionele, fysieke, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Vrij en zelfontdekkend spelen is een voorwaarde voor het Speelbrein en draagt bij aan de bewustwording van de positieve waarde die vrij spel heeft in de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Sinds het startschot van de nationale campagne `Speelbrein - Je brein groeit op het speelplein!` in mei 2010 hebben 67 scholen een officiëel Speelbrein-certificaat verdiend.

De leerlingen van de Michaëlschool in Amersfoort zagen dit jaar een saai schoolplein omgetoverd worden in een echt Speelbrein-plein. Het plein is functioneel vormgegeven, past qua inrichting en materiaalgebruik goed in de omgeving, biedt de leerlingen sociale veiligheid en bevordert in hoge mate de sociale interactie.

Qua spel biedt het speelplein een diversiteit aan mogelijkheden. Naast de fysieke component van sport & spel is er nadrukkelijk rekening gehouden met kinderen die in alle rust willen spelen of bewegen. Het plein is vanaf de allereerste ideeschets getoetst op de didactische en pedagogische uitgangspunten van de school en is mede door de goede input van het team en de leerlingen geworden tot wat het nu is; een geweldig plein waar kinderen plezierig spelen, zichtbaar aangezet worden tot nieuwe activiteiten en in tegenstelling tot daarvoor ook heel sociaal met elkaar omgaan.

Dat was voorheen wel anders, vertelt Ard van den Berg, preventiemedewerker op deze school voor bijzonder onderwijs. "Vroeger waren we constant bezig de kinderen uit elkaar te houden en hen duidelijk de grenzen aan te geven, nu gaat het goed met elkaar omgaan eigenlijk als vanzelf. De kinderen hebben hier een verstandelijke beperking, dus dit nieuwe gedrag is voor ons een heel positieve ervaring. De nadenkbank (soort TimeOutplek) die we in het plan echt opgenomen wilden hebben wordt gelukkig maar zeer zelden voor dat doel gebruikt".

 

Lees meer over Speelbrein op www.speelbrein.nl

Bekijk hier het speelplein van de Michaëlschool.

 De prijs bestond naast de Award ook nog uit een sport- en speldag onder leiding van Jochem van Gelder. Op woensdag 15 juni beleefden alle leerlingen van de Michaëlschool een super doldwaze sport- en speldag onder leiding van Jochem van Gelder.

Het plein werd voor 1 dag een waar feestplein met volop sport- speel- en beweegplezier en de kinderen konden hun ervaringen en tips delen met Speelbreincoach, Jochem van Gelder.

Meer weten over Speelbrein of de Award, neem dan contact met ons op.