Spelen en leren

Play institute

Steeds vaker blijkt uit onderzoek dat beweging en alertheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Wanneer kinderen actief zijn, blijken ze vaak beter te kunnen leren en presteren ze beter op school. Uit sommige onderzoeken blijkt dat bepaalde lessen kunnen worden verruild voor vrij buitenspelen zonder de schoolprestaties te schaden. Ze zouden er zelfs door verbeteren.

Hoewel er nog altijd veel onderzoek wordt gedaan, staat één ding vast: kinderen moeten emotioneel in balans zijn om sowieso te kunnen leren. Spelen is een zeer doeltreffende manier om kinderen (opnieuw) emotioneel in balans te brengen.

Kinderen leren op school, maar ook in het echte leven. Neem de motorische vaardigheden, die tegenwoordig te weinig worden uitgedaagd door onze zittende levensstijl, maar die de basisvaardigheden inhouden voor het leervermogen. Ditzelfde geldt voor de 'levensvaardigheden', zoals kennis van de natuur en sociale vaardigheden. Leerkrachten constateren bij veel kinderen een gebrek aan emotionele intelligentie. Spelen op speelplekken simuleert de levensvaardigheden doordat kinderen leren delen en uitwisselen, tolerant te zijn, om te gaan met conflicten en in de rij op hun beurt te wachten.

Aangezien kinderen op verschillende leeftijden verschillend leren en over andere cognitieve vermogens beschikken, moeten ontwikkelaars van speelplekken goed nadenken over de leeftijdsgroep voor wie de speelplek is bedoeld. Zie de onderstaande links voor meer informatie over de behoeften op verschillende leeftijden.

Peuters

Kleuters

Schoolkinderen

Tieners

Volwassenen