Spelen en sociale integratie

Play institute

Speelpleinen en speelplekken dienen verschillende doelen. Eén daarvan is te zorgen dat iedereen kan meedoen. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden. In de Westerse landen is dit ruim zeventig procent. Voor stadse gezinnen zijn speelplekken een leuke, gratis manier om tijd met elkaar door te brengen, actief te zijn, zich thuis te voelen in de stad en anderen te leren kennen.

Spelen voor iedereen

Speelplekontwikkelaars moeten speelplekken ontwikkelen die voor iedereen toegankelijk en door iedereen te gebruiken zijn. Een belangrijk onderdeel daarvan is de toegang tot openbare speelplekken voor gebruikers met een handicap en het bieden van spel voor alle leeftijden. Het KOMPAN Play Institute heeft een aantal uitgangspunten ontwikkeld voor het ontwerpen van speelplekken en speeltoestellen voor iedereen:

Oudere kinderen worden vaak vergeten bij het plannen van speelplekken. Dit kan tot isolatie en zelfs vandalisme leiden. Speelplekken die voldoen aan de behoeften van oudere kinderen hebben een positieve uitwerking op de lichaamsbeweging, sociale interactie en het gevoel deel uit te maken van de gemeenschap, mogelijk met minder vandalisme tot gevolg. Het KOMPAN Play Institute hanteert een aantal uitgangspunten voor het ontwerpen van speelplekken voor en met tieners.