Kleuters

Spelen is onmisbaar voor kinderen

Kleuters verschillen fysiek, sociaal en cognitief van peuters. Het grootste verschil in de spelpatronen is het vermogen van kleuters om fantasiespelletjes te doen op basis van gesproken interactie. Onder de juiste omstandigheden kunnen de rollenspellen van deze kinderen uren- of zelfs dagenlang doorgaan.

Lichamelijke vaardigheden beter ontwikkeld

Ook bij kleuters moeten de grove motoriek en sensorische vaardigheden worden getraind, waarbij de moeilijkheidsgraad van hun lichamelijke activiteiten en uitdagingen geleidelijk toenemen. Ze leren met twee voeten tegelijkertijd te springen en op één been te staan. Ze leren zelf te schommelen, rolschaatsen en fietsen. Via diverse activiteiten vergroten ze hun lichaamscoördinatie, hand-oogcoördinatie en het inzicht in hun lichamelijke vermogens. Ook springen en rennen zijn belangrijke manieren om de botmassa op te bouwen die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Gesproken taal en rollenspel

Kleuters uiten zich steeds beter door gesproken taal. Dit leidt tot urenlange rollenspellen, die grotenspeels worden gedreven door de drang om het onbeheersbare te beheren. De grip van jonge kinderen op hun wereld is beperkt. Door middel van hun verbeeldingskracht en fantasie creëren ze situaties waarop ze wel grip hebben. Zo kunnen ze sociale situaties uitspelen die ze nog niet helemaal begrijpen en verklaringen bedenken voor de sociale verschijnselen die ze tegenkomen.

Ongebreidelde fantasie

Het rollenspel van kleuters hangt nauw samen met hun ongebreidelde fantasie. Ze bedenken spelletjes die urenlang kunnen doorgaan en die worden versterkt door de groeiende taalvaardigheid en creatieve vermogens van de kinderen. Behalve sprookjes en ander fantasievoorwerpen kan deze ontwikkeling worden gestimuleerd door speelplekken met herkenbare thema's.

Begrip van oorzaak en gevolg

Kleuters beginnen de oorzaken en gevolgen van verschijnselen in hun omgeving te begrijpen en leren door middel van spel en interactie. Aangezien kinderen dingen moeten ervaren om ze te begrijpen, moeten er op speelplekken mogelijkheden zijn voor oorzaak- en gevolgspel, zoals het bewegen van meerdere objecten. Ook andere elementen, zoals bloeiende bloemen in bloempotten, kunnen de kennis van kinderen over hun wereld vergroten.

Sleutelwoorden bij de ontwikkeling en het spelontwerp voor kleuters zijn:

  • Spel dat de grove motoriek ondersteunt
  • Training van de fijne motoriek
  • Rollenspel
  • Spel waarbij sprake is van oorzaak en gevolg

Aanbevolen spelactiviteiten

Grove motoriek, training van ruimtelijk bewustzijn en balans: klimmen, kruipen, klimmen en afdalen, veren, glijden, balanceren, schommelen, langzaam draaien, stimulering van de fijne motoriek - netten, heuvels, trappen, veertoestellen, langzaam draaiende elementen.

Elementen die de fijne motoriek en het begrip van oorzaak en gevolg en de taalvaardigheid verbeteren: onderdelen van verschillende materialen die kinderen kunnen verplaatsen, bouwwerken maken met zand, fantasiethema's ter versterking van het rollenspel.

Denk bij de aanleg aan:

Heuvels en afwisseling in de activiteiten, schaduw (bijvoorbeeld fruitbomen), mogelijk bloeiende bloemen in potten en perkjes. Gebruik van verschillende zachte oppervlaktematerialen, zoals zand, gras, rubber en houtsnippers, en verharde paden voor fietsen en wandelwagens.