Peuters

Spelen is onmisbaar voor kinderen

In de afgelopen 25 jaar is het leven van peuters veranderd. Doordat ze steeds meer een zittend leven leiden, nemen professionele verzorgers en specialisten vertragingen waar in de lichamelijke, sociale en taalontwikkeling. Deskundigen zijn het er over eens dat meer buitenspelen gunstig is voor de ontwikkeling van peuters.

Uitdagingen op maat

Bij het plannen van speelplekken voor peuters is het belangrijk om te bedenken hoe KLEIN de kinderen zijn. De gemiddelde tweejarige is slechts negentig centimeter en heeft in verhouding een groter hoofd en kortere armen en benen dan volwassenen. De speeltoestellen en speelplekken voor peuters moeten op basis van die kennis worden ontworpen.

Meer lichaam dan geest

Bij hun geboorte zijn mensen meer lichaam dan geest, en daarom is lichaamsbeweging zo belangrijk voor de ontwikkeling van de geestelijke vermogens. Veel kinderen beginnen hun scholing tegenwoordig op jongere leeftijd dan vroeger. Dit is niet altijd gunstig als deze tijd afgaat van de tijd die ze anders aan spelen en lichaamsbeweging besteden.

Ruimtelijk bewustzijn

Het ruimtelijk bewustzijn van peuters is nog niet volledig ontwikkeld. Ze moeten boven en onder dingen staan, over en onder objecten klimmen en hoog en laag zitten: dit vormt de basis om bijvoorbeeld later wiskunde te kunnen leren.

Tastzin

De zenuwen van peuters reageren trager dan bij volwassenen. Dit is van invloed op hun tastzin. De hand-oogcoördinatie moet worden gestimuleerd, ondersteund en geoefend. Een goede speelplek wordt op basis van dit soort behoeften ontwikkeld.

Beginners in vriendschappen

Uit onderzoek is gebleken dat peuters ondanks hun beperkte spraakvermogen aan sociale interactie doen. Ze bedenken herhaalspelletjes en spelen in groepen, waarbij ze elkaars gabaren en geluiden herhalen. Activiteiten als veertoestellen, wipjes of buikschommels in tweetallen stimuleren het oogcontact, en dit kan door spelen in groepjes van twee of drie worden versterkt.

Ontwikkeling van de taalvaardigheid

Een belangrijke motor achter de taalontwikkeling is het samenspel tussen kinderen en volwassenen: objecten benoemen, objecten vergelijken en objecten en situaties beschrijven. Speelplekken en speeltoestellen kunnen deze verbale interactie stimuleren - vooral als ze bekende situaties nabootsen en fantasiethema's en rollenspellen ondersteunen. Objecten die kunnen worden beschreven, waarover kan worden verteld, die kunnen worden benoemd of vergeleken helpen peuters bij het verwerven va deze cruciale vaardigheden.

Sleutelwoorden bij de ontwikkeling en het spelontwerp voor kinderen:

  • Training van de sensorische motoriek
  • Objecten die de taalontwikkeling stimuleren
  • Spel waarbij sprake is van oorzaak en gevolg

Aanbevolen spelactiviteiten

Grove motoriek, ruimtelijk bewustzijn en balansoefeningen: klimmen, omhoog en omlaag kruipen, veren, glijden, balanceren, schommelen, stimuleren van de fijne motoriek - netten, heuvels, trappen, veertoestellen, langzaam draaiende onderdelen, glijbanen.

Onderdelen die de fijne motoriek en taalontwikkeling stimuleren: beweegbare onderdelen van verschillende materialen, spelen met zand, themastructuren.

Denk bij de aanleg aan:

Heuveltjes, hoogteverschillen en schaduw (bijvoorbeeld fruitbomen), geurige planten. Verschillende zachte oppervlaktematerialen, zoals zand, gras, rubber en houtsnippers, en verharde paden voor driewielers en wandelwagens.