Leerdam, Tamarindeplein

Midden nederland

Het project ‘Mensen maken de wijk’ is een initiatief van de gemeente Leerdam en KleurrijkWonen. Het project heeft als doel om wijken leefbaarder te maken door samenwerking in de wijk, direct met de bewoners. Het Tamarindeplein in Leerdam was onderdeel van het project en groeide uit tot een schoolvoorbeeld van succesvol samenwerken.

Cees Uittenboogaard, woordvoerder gemeente Leerdam: "Het project 'Mensen maken de wijk' speelt nadrukkelijk in de 40+ Vogelaarwijk in Leerdam West ten noorden van de Tiendweg. Het Tamarindeplein neemt een centrale plaats in deze Molukse wijk in. De subsidie die vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is toegekend, hebben we deels bestemd voor het vergroten van de leefbaarheid in en om het Tamarindeplein. Het doel was een herinrichting van het plein, waarbij nadrukkelijk de input en de ideeën van de wijkbewoners werd gevraagd. Dit bleek uiteindelijk een schot in de roos."

De vraag: hoe kunnen we de leefbaarheid in de wijk verbeteren was niet aan
dovemansoren gericht. Er werd een werkgroep gevormd, waarin buurtbewoners, mensen van de gemeente en woningbouwvereniging KleurrijkWonen samenkwamen om de mogelijkheden en wensen te bespreken. Ed Fokker van Kompan, dat uiteindelijk het project realiseerde: "De animo was groot: de bewoners in de werkgroep kwamen met doordachte oplossingen en ideeën en met name de wens van meer speelgelegenheid kwam prominent naar voren. Dit hebben we vertaald in een maatwerkoplossing voor bewoners van 0 tot 80". Uittenboogaard vult aan: "In tegenstelling tot veel andere wijken, waar mensen liever een plek hadden waar ze naartoe konden gaan om te spelen, kwam vanuit de wijk juist de suggestie om midden in hun wijk te spelen en samen te komen. Het werd letterlijk voetballen in de voortuin: veel bewoners stelden nadrukkelijk hun eigen voortuin ter beschikking om als gemeenschappelijke speelruimte te dienen. Uniek en kenmerkend voor de saamhorigheid en bereidwilligheid binnen de wijk".


Nadat de wensen waren geëvalueerd en de kandidaten voor de aanbesteding waren gekozen, kregen deze drie partijen de kans zich te presenteren aan de
werkgroep. Uiteindelijk viel dus de keuze met grote meerderheid op Kompan uit
Zaltbommel. Zij presenteerden hun plan en zetten de ontmoetingsplek, een van de specifieke wensen die vanuit de werkgroep naar voren kwamen, centraal op het
plein. Daaromheen werden andere zitmogelijkheden en een pannakooi gecreëerd,
waardoor het gehele plein erbij werd betrokken en ook kenmerkende Molukse
accenten naar voren kwamen. Fokker hierover: "We kregen de mogelijkheid om,
dankzij de intensieve samenwerking met de werkgroep, een project te volbrengen
waarbij de stem van de wijk prominent naar voren kwam. De medewerking en
inbreng van de wijkbewoners was uniek: het project is dan ook een echt
uitvloeisel van de samenwerking geworden. Dankzij de heldere keuzes die in de
wijk zijn gemaakt, konden wij dit vertalen in de inrichting die nu staat. De
betrokkenheid die we voelden bij de realisatie heeft indruk gemaakt". Dat
beaamt ook Uittenboogaard: "De werkgroep heeft uiteindelijk bepaald welk
project het zou worden. De gemeente heeft op die keuze geen invloed gehad."

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op.

 

Catalogus aanvragen
Contact met KOMPAN

Tel.: 0418 - 68 14 68

E-mail: kompan.nl@kompan.com

Of met uw KOMPAN adviseur 

Blijf op de hoogte | schrijf in voor de KOMPAN E-nieuwsbrief