Zwijndrecht, Kloosstraat

Midden nederland

Jong en oud ontmoeten elkaar

Jong en oud ontmoeten elkaar

Tweeënhalf jaar moesten de jongeren in de omliggende buurten van de Kloosstraat in Zwijndrecht hun speelplek missen. Dat had te maken met noodgedwongen grondwerkzaamheden en de aanleg van een ondergronds waterreservoir. Inmiddels is er een gloednieuwe speelplek. En wat voor één!

De gemeente Zwijndrecht was in het voorjaar van 2003 klaar met de werkzaamheden op een voormalige speelplek van maar liefst vijfduizen vierkante meter. "Voor die omgeving was het echt een gemis. Het is een kinderrijke buurt en een zogenaamd "aandachtsgebied". Dit alles maakt dat we de nieuwe speelplek echt samen met de jongeren wilden inrichten', zegt Paul Maurits, projectleider namens gemeente Zwijndrecht. Dat 'samen doen' heeft de gemeente uitbesteed aan stichting Stedelijke Instelling Welzijnswerk Zwijndrecht (SIWZ). De stichting is met de bakfiets de wijk ingegaan om naar jongeren te luisteren; de groepen 4, 7 en 8 van de omliggende bassischolen zijn bij de inrichting betrokken en uiteindelijk heeft een Kinderraadsvergadering de knopen doorgehakt.

Aanbesteding

Het Programma van Eisen, dat mede was ontstaan door de jongerenparticipatie, vormden voor vier bureaus het uitgangspunt voor een ontwerpvoorstel. Ook Kompan was uitgenodigd deel te nemen aan de aanbesteding. 'Het was een bijzondere opdracht. Niet alleen omdat het om een aanbesteding ging, maar vooral om de grootte van het terrein dat voor meerdere doelgroepen geschikt moest zijn', aldus de ontwerper en projectleider van Kompan.

De doelgroepen, zo stond geformuleerd in de opdrachtbeschrijving, betroffen jongeren van 0 tot 12+. In het ontwerp zien we zones met toestellen voor verschillende leeftijdsgroepen. Opvallend is dat we naast een ontmoetingsplek voor 10+ ook een zone voor volwassenen zien. Kompan:'in onze optiek moesten ook volwassenen een plek krijgen. Niet alleen voor de ouders, grootouders, oppassers van peuters en kleuters maar werkelijk voor alle inwoners van de wijk. Vandaar dat we een ontmoetingsplek voor alle leeftijden hebben ontworpen.'

Meer dan spelen

Het ontwerp en de visie op ontmoeten en spelen voor 0 tot 80 jaar hebben de gemeente doen kiezen voor het ontwerp van Kompan. 'De teostellen en de plek als geheel nodigen uit voor meer activiteiten dan spelen alleen.' aldus Paul Maurits van gemeente Zwijndrecht. 'We zijn van plan ook scholen gebruik te laten maken van de plek, voor sportevenementen, en voor milieuprojecten. Inmiddels is de totale speelplek inclusief verhardingen, valondergronden en speeltoestellen gerealiseerd. Nu moet er nog worden gewacht op het voorjaar zodat kan worden gezaaid en geplant. 'Ondanks de kleiïge ondergrond wordt er al volop gespeeld. We hebben positieve reacties van jongeren en omwonenden op de toestellen. Als alles straks klaar is, zal de speelplek met een groot feest officieel worden geopend.'

De toestellen op de speelplek in Zwijndrecht, zijn onder andere: Freegame Multigoal, Elements, Galaxy en Sprinkhaan.

Voor meer informatie over deze speelplek, neem contact met ons op.

Catalogus aanvragen
Contact met KOMPAN

Tel.: 0418 - 68 14 68

E-mail: kompan.nl@kompan.com

Of met uw KOMPAN adviseur 

Blijf op de hoogte | schrijf in voor de KOMPAN E-nieuwsbrief