Sneek, Lemmerweg

Noord oost nederland

Sporten in de wijken

Sporten in de wijken

Sedert medio 2010 is Kompan betrokken bij een bijzonder project in Sneek "Sporten in de wijken". Kompan en het Kompan Play Institute, werken wereldwijd aan voorzieningen voor kinderen en jongeren in de openbare ruimte. In Sneek hebben wij naast het ontwerp en realisatie van drie bijzonderen speel- en beweegplijnen ook een trimparcours en fitnesslocatie in Stadspark Zwettebos vormgegeven. Dit project in Sneek is mogelijk gemaakt door de gemeente Sudwest Fryslan en de woningcorporatie Accolade Wonen en in het voorliggende traject zijn daar ook de welzijnsstichting Timpan (jongerenwerk) en enkele basisscholen bij betrokken.

Woensdag 18 mei was de officiële opening door wethouder Gea Akkerman, met daaromheen allerlei feestelijkheden als afronding van een project waarbinnen kinderen en jongeren zelf via een verkiezing het definitieve ontwerp e.d. hebben mogen kiezen.

Kijk voor meer informatie over de KOMPAN voetbalkooien en multisportvelden op de website.

Lees hier het artikel over de Sneker Wijkaanpak wat in het blad Buitenspelen verschenen is.

Voor meer informatie over deze speelplek kunt u altijd contact opnemen.

 

 

 

Contact met KOMPAN

Tel.: 0418 - 68 14 68

E-mail: kompan.nl@kompan.com

Of met uw KOMPAN adviseur 

Catalogus aanvragen
Blijf op de hoogte | schrijf in voor de KOMPAN E-nieuwsbrief