Amsterdam, Humanitas KDV Plons

Scholen en kinderdagverblijven

Totaalconcept buitenspelen bij Humanitas

Totaalconcept buitenspelen bij Humanitas

Dit in Amsterdam Zuid gelegen kindercentrum heeft een opvangcapaciteit voor 68 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De buitenruimte is groot met 738 m2 en zonnig gelegen. Het is een omsloten ruimte, achter het gebouw. Samen met de stichting Kinderopvang Humanitas heeft Kompan uitgangspunten geformuleerd voor de inrichting van de buitenruimten bij de kindercentra van Humanitas. Belangrijk hierbij is dat velerlij activiteiten, op het gebied van zintuigelijke ervaring, grof en fijn motorische ontwikkeling, cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling, aan bod komen. In onze visie kunnen deze activiteiten zich ontplooien in de verscheidene ruimtesoorten (beschutte ruimte, open ruimte, gestructureerde ruimte en margegebied). Al deze ruimtesoorten zijn ruimschoots aanwezig in de buitenruimte van Plons. Daarnaast is er gebruik gemaakt van bestaande kwaliteiten, zoals aanwezige bomen. En hebben we meer evenwicht gebracht in aanwezige verharding en groen.

 

Wilt u meer weten over deze speelplek, neem dan contact met ons op.