Middelburg, Klimopschool

Scholen en kinderdagverblijven

Nieuw schoolplein voor school met leerlingen met een verstandelijke beperking

Nieuw schoolplein voor school met leerlingen met een verstandelijke beperking

Een berichtje over de opening.

Proefdraaien op de Supernova. Dat blauwe draaiding is het echt he-le-maal! De leerlingen van de Klimopschool zijn het er unaniem over eens: de Supernova is het allerleukste nieuwe speeltoestel op het vernieuwde schoolplein. Zodra het plein officieel is geopend, duiken ze op de blauwe rand en draaien ze razendsnel rondjes. De Klimopschool - voor leerlingen met een verstandelijke beperking - had al enkele jaren de vurige wens om het schoolplein eens flink op te knappen en nieuwe speeltoestellen te plaatsen. Omdat sommige waren afgeschreven en omdat er steeds meer en jongere kinderen op de school komen. De wens bleek echter onbetaalbaar voor de school zelf. Dankzij steun van de Stichting Kinderpostzegels, De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind, de Lions Club en aannemersbedrijf Vinke en Zoon kon het plein toch worden opgeknapt.

 

Wilt u meer weten over deze speelplek, neem dan contact met ons op.