Rosmalen, Kindcentrum de Sprong

Scholen en kinderdagverblijven

Ontwikkeling krijgt vrij spel

Kindcentrum de Sprong ligt aan de rand van nieuwbouwwijk de Groote Wielen te Rosmalen. het kindcentrum is afgelopen schooljaar in gebruik genomen. en biedt voorzieningen voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Het gebouw huisvest kinderopvang, peuterarrangementen, basisonderwijs en buitenschoolse opvang en maakt zo de overgang van opvang naar onderwijs zo klein mogelijk.

Binnen het kindcentrum is sprake van een doorgaande ontwikelingslijn. De Sprong streeft ernaar om een leergemeenschap te zijn voor kinderen, beroepskrachten en ouders. Deze drie groepen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben ieder hun eigen rechten en verantwoordelijkheden in het ontwikkelingsproces van de kinderen. De werkwijze op de Sprong is geïnspireerd door de ontwikkelingsgerichte manier van werken en de theorie van meervoudige intellegentie.

Lees hier het artikel over Kindercentrum De Sprong uit Scholenbouw.

Het plein van Kindercentrum de Sprong heeft van KOMPAN het Speelbreincertifcaat ontvangen.

Lees meer over Speelbrein op www.speelbrein.nl

Bekijk het ontwerp van het plein:

2D

3D, onderbouw

3D, bovenbouw