Barendrecht, Riederpark

Zuid west nederland

Gaming, sport en interactie met ICON

Gaming, sport en interactie met ICON

Project 'GAME ON!': Speeltoestel te winnen
Speciaal voor de Landelijke Buitenspeeldag heeft KOMPAN een interactief speeltoestel beschikbaar gesteld aan de gemeente Barendrecht: ICON. ICON creëert een nieuwe ontmoetingsruimte, gebaseerd op gaming, sport en interactie. Met de introductie van het ICON speeltoestel wordt ook gelijk het startschot gegeven voor het project 'GAME ON!'. Bij dit project is het de bedoeling dat kinderen tussen de 8 en 14 jaar uit de gemeente Barendrecht in hun buurt andere kinderen enthousiast gaan maken voor het plaatsen van een ICON toestel in hun buurt. Dit wordt gedaan in de vorm van een wedstrijd. Kinderen gaan in een groepje op zoek naar een geschikte locatie voor het ICON speeltoestel. Samen met de gemeente wordt besloten of deze locatie geschikt is. Als dat het geval is gaat de groep beslissen hoe deze speelplek eruit moet komen te zien. Uiteindelijk kiest de gemeente Barendrecht het beste idee en worden er door de gemeente twee ICON speeltoestellen geplaatst.

Jeugd
Uit de Barendrechtse Barometer blijkt dat 32% van de bewoners meer activiteiten voor de jeugd wil. De gemeente Barendrecht doet al veel dingen op dit gebied. Ook speelplekken krijgen volop de aandacht door middel van Kids Only. Bij Kids Only hebben de kinderen het voor het zeggen. Zij bepalen welke spelvormen er komen op de nieuwe speelplek of opnieuw in te richten speelplek. Vanmiddag wordt de eerste speelplek geopend die volgens dit principe is heringericht. De resultaten van het Barendrechtse jongerenbeleid worden daarmee steeds zichtbaarder.

Lees meer over ICON.

 

Wilt u meer weten over deze speelplek, neem dan contact met ons op.