Montage en installatie

Klantenservice - Wat kunnen wij voor u doen?

Kwaliteit is een must als het om sport-, speel- en ontmoetingsplekken gaat. Daarom voert KOMPAN de installatie van toestellen uit met vaste partners en ervaren - goed getrainde- specialisten. Dat geldt ook voor infrastructurele werkzaamheden zoals de aanleg van (veiligheids)ondergronden, hekwerken en groenvoorzieningen.

Zelfwerkzaamheid of KOMPAN?

KOMPAN biedt u de mogelijkheid om de inrichting van uw speelplek in één werkgang uit te voeren. Installatie wordt samen met montage en transport door KOMPAN uitgevoerd samen met vaste partners, van Vliet - Harmelen en Nooijen - Oss. Deze samenwerking vindt plaats onder verantwoording en normstelling van KOMPAN BV en is SKH-KOMO gecertificeerd. Infrastrucurele werkzaamheden zoals de aanleg van veiligheidsondergronden, hekwerken en/of groenvoorziening kunnen eveneens door de installatieteams van KOMPAN worden uitgevoerd. Wanneer KOMPAN deze werkzaamheden voor u verricht vragen wij u alle belangrijke informatie aan ons te verstrekken met betrekking tot: bereikbaarheid, doorgang, bodemsoort, oppervlaktemateriaal, kabelnetwerken e.d.

 

Montage

Omdat elk onderdeel van een KOMPAN speeltoestel met grote precisie wordt gemaakt kunnen we stellen dat de montage van KOMPAN speeltoestellen relatief eenvoudig is. Veel KOMPAN speeltoestellen kunnen eenvoudig gemonteerd worden door middel van zelfwerkzaamheid. Alle KOMPAN speeltoestellen worden standaard voorzien van een duidelijke montagehandleiding.Installatie

 

Installatie van speeltoestellen kan voor een groot aantal speeltoestellen zelfstandig worden uitgevoerd. Indien de installatiewerkzaamheden door KOMPAN als te complex worden ervaren zullen wij aangeven dat installatie in principe door KOMPAN verzorgt dient te worden. In de genoemde montagehandleiding treft u tevens een uitvoerig installatiestappenplan aan - voorzien van grondplan met veiligheidsafstanden. De gemiddelde duur en het vereiste aantal monteurs per product zijn door KOMPAN vastgesteld en op de website vermeld.SKH-KOMO

Het monteren, leveren en plaatsen van speeltoestellen alsmede het uitvoeren van voorgeschreven inspecties en het plegen van onderhoud met een hoog en gelijkblijvend kwaliteitsniveau heeft KOMPAN vastgelegd in het "KOMPAN kwaliteitshandboek"en is gecertificeerd door SKH-KOMO (procescertificaatnummer 70011). SKH geeft KOMO kwaliteitsverklaringen uit aan producenten/leveranciers van hout, houtproducten, houtconstructies, overige producten en diensten. Een producent/leverancier krijgt een KOMO-kwaliteitsverklaring als het product/dienst dat zij levert voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de zogenaamde nationale beoordelingsrichtlijn.

 

Waarom KOMPAN?

Het bevordert de efficiency als u alle infrastructurele zaken kunt afhandelen met één aanspreekpunt. KOMPAN vult het totale traject in en werkt op elk onderdeel met eigen getrainde specialisten terwijl de coördinatie bij één partij, KOMPAN, ligt.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, Wij delen onze kennis graag met u!