Recycling is voortaan kinderspel!

Laat u nieuwe KOMPAN speeltoestellen plaatsen? We nemen uw oude KOMPAN toestellen gratis mee voor hergebruik.

Voor KOMPAN is maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO) al vanaf de start van het bedrijf een vanzelfsprekendheid. Een paar voorbeelden. We waren in 1994 de eerste leverancier van speeltoestellen met een ISO certificaat en lopen voorop met FSC-certificering. We besteden zoveel aandacht aan sociaal ondernemen omdat KOMPAN streeft naar een duurzame, aantrekkelijke en creatieve leefomgeving voor iedereen: kinderen, jongeren en volwassenen. Dat doen we met respect voor de 3 p's: People, Planet, Profit. We hebben er zelfs een vierde aan toegevoegd en dat is Playful Living, omdat dat bijdraagt aan een duurzame leefomgeving. We hebben het dan over een omgeving die aanzet tot beweging en ruimte biedt voor ontmoeting want als met name kinderen de ruimte krijgen om te spelen is onze maatschappij de grote winnaar; sociaal, maatschappelijk en economisch.

Geen woorden maar daden

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verankerd in onze missie, maar daar blijft het niet bij. KOMPAN vertaalt duurzaamheid naar concrete producten en dienstverlening. Denkt u maar aan kwaliteit, project- en risicomanagement, milieu, gezondheid en veiligheid. Binnen afzienbare tijd voldoet het grootste gedeelte van ons assortiment aan het principe 'cradle to cradle'. Een belangrijke stap voorwaarts is ook het volledig terugnemen van KOMPAN speeltoestellen bij de installatie van nieuwe toestellen.

Het afbreken, afvoeren en verantwoord recyclen van oude KOMPAN speeltoestellen is voor u volledig gratis.