Valdempende ondergronden

Klantenservice - Wat kunnen wij voor u doen?

Veilig spelen in een veilige omgeving. Veilig spelen is één van de pijlers in onze filosofie. KOMPAN ontwerpt en creëert speelplekken volgens de laatste wetgeving en veiligheidsnormen. Dat geldt niet alleen voor de speeltoestellen, maar ook voor ondergronden en de omgeving waarin toestellen worden geplaatst. KOMPAN levert maar liefst 7 verschillende typen ondergronden - voor elke speelplek de juiste oplossing.

Valrisico

Vallen hoort bij spelen en leert kinderen omgaan met risico. Vallen is niet erg zolang het kind er geen ernstige verwondingen aan overhoudt. Door het aanbrengen van valdempende ondergronden onder speeltoestellen kunnen verwondingen worden voorkomen. 

 

Veiligheidsnormering

De bewustwording van het belang van een veilige ondergrond heeft geleid tot wettelijke regels aan de bodem onder speeltoestellen. Daarin is vastgelegd dat in de bodem onder speeltoestellen al vanaf een valhoogte van 60 cm. valdempende en veerkrachtige eigenschappen moet bezitten. In EN 1176 en EN 1177 is voorgeschreven aan welke eisen een valondergrond moet voldoen. Het is duidelijk dat deze eisen variëren met de valhoogte van het speeltoestel.

Bij de keuze voor de meest geschikte ondergrond zijn materiaalkeuze, maximale valhoogte en obstakelvrije valruimte doorslaggevend. Het vereiste oppervlak is afhankelijk van de valhoogte. Maar ook de omgeving, het ontwerp en het onderhoud zijn van belang.

KOMPAN levert alleen die ondergronden die veilig vallen mogelijk maken, met maximale HIC-waarde 1000 bij een valhoogte tot en met 300 cm.

 

Aanbod veiligheidsondergroden

  • Schoon Rivierzand
  • Gewassen parelgrind
  • Dennenschors
  • Dekowood - meer info
  • Kunstgras
  • Rubbertegels
  • Ecoscape
  • FLEXOTOP™ - meer info

 

Wilt u de brochure over KOMPAN services ontvangen? Klik hier.

Kijk voor prijzen en mogelijkheden in onze prijslijst.

Contact met KOMPAN

Tel.: 0418 - 68 14 68

E-mail: kompan.nl@kompan.com

Of met uw KOMPAN adviseur 

Catalogus aanvragen