VEILIGE UITDAGINGEN

Klantenservice - Wat kunnen wij voor u doen?

Hoe maakt u veilige speelplekken die toch spannend zijn voor kinderen?
Om vrij te kunnen spelen, moeten kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Tegelijkertijd zoeken ze ook hun grenzen op en dagen ze hun omgeving uit. Dit is een belangrijk onderdeel van hun mentale en fysieke ontwikkeling: ze leren op risico's vooruit te lopen en ermee om te gaan. Onze speelplekken springen op die twee behoeften in en bieden een veilige en uitdagende omgeving voor kinderen.

TÜV-certificering

Bij KOMPAN worden alle producten uitgebreid intern getest. Daarna worden ze door TÜV Product Service GmbH in het Duitse Hamburg gecontroleerd en gecertificeerd conform de vereisten van de Europese veiligheidsnorm EN176. Dankzij deze tweevoudige testprocedure kunnen we garanderen dat alle KOMPAN producten aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen.

 

Valhoogte, valruimte en valdemping

Letsel op speelplekken is meestal het gevolg van vallen. Het is daarom belangrijk dat het bodemmateriaal de klap kan opvangen. De valhoogte is de hoogte waarvan een kind bij normaal gebruik van het product kan vallen.

Deze hoogte wordt vastgesteld aan de hand van de vereisten in EN1176 en wordt op de technische tekeningen aangegeven met een (*). De valruimte is de ruimte rondom het product die moet zijn bedekt met valdemend materiaal. Ook deze ruimte wort vastgesteld volgens EN1176. De minimale valruimte is 1,5 meter rondom het toestel en stijgt proportioneel met de valhoogte. Bij producten die op de grond worden gebruikt, is geen sprake van valhoogte. Toch is ook hiervoor een ruimte van anderhalve meter verplicht, maar deze hoeft niet met valdempend materiaal te worden bedekt.

Het bodemmateriaal is afhankelijk van de valhoogte. Losse materialen als zand of houtsnippers zijn geschikt als de ruimte leeg is en als het bodemmateriaal regelmatig wordt onderhouden en aangevuld zodat de juiste dikte wordt behouden. Het losse materiaal moet een dikte hebben van 30 tot 40 cm, afhankelijk van de valhoogte. Rubberen ondergronden van tegels of gegoten rubber zijn een goed alternatief. Ze vereisen minder onderhoud en zijn eenvoudig schoon te houden. De benodigde dikte hangt af van de valhoogte en het gekozen materiaal.

KOMPAN kan u adviseren over de valdempende werking. Deze wordt gemeten volgens de EN 1177-criteria en mag niet hoger zijn dan 1000 HIC (Head Injury Criteria).

 

Productaansprakelijkheid

Met aanvaarding van het zogenoemde Attractiebesluit hebben producenten de verplichting aan te tonen dat hun toestellen veilig zijn. Zij dienen door een 'geaccrediteerde' instantie gekeurd en gecertificeerd te worden. De bewijslast bij ongelukken ligt sinds het van kracht worden van de Wet Productaansprakelijkheid begin jaren negentig bij de aangeklaagde. De producent heeft daardoor een grote verantwoordelijkheid als het gaat om deugdelijkheid en veiligheid. Leveranciers van speeltoestellen hebben de verplichting de installatie- en onderhoudsvoorschriften tot tien jaar na het uit productie gaan van het toestel toegankelijk te houden. Ook het zogenaamde beheerdossier en de reserveonderdelen moeten al die tijd beschikbaar zijn. De certificering is niet geldig meer als er iets veranderd wordt aan de toestellen. Er moet dan opnieuw een constructiedossier aangemaakt worden en het toestel moet weer gekeurd en gecertificeerd worden. Verandering door derden aan een toestel kan de leverancier ontheffen van garantieverplichtingen en aansprakelijkheid.

 

 Kontakt

KOMPAN Service-Team

Inspectie, service en veiligheid

Petra Verbeek

E-mail: petver@kompan.com

Tel.:       0418 - 68 14 50

Onderdelen en logistiek

Jan de Waal

E-Mail: servicebenelux@kompan.com 

Tel.:    0418 - 68 14 58

Catalogus aanvragen