Activeer de inactieven

De wereld om ons heen verandert. we bewegen minder en de zorgkosten schieten omhoog.

Het toenemende zittende karakter van ons dagelijks leven resulteert in samenlevingen met alarmerend lage beweegniveaus. Globaal zijn ruim 25% van alle volwassenen en meer dan 80% van de jeugd onvoldoende actief om zelfs maar te voldoen aan de minimale bewegingsrichtlijnen. De prijs die we hiervoor betalen, zowel als samenleving als individueel, is zeer hoog. Het is niet de vraag OF er ingegrepen moet worden - maar HOE.

KOMPAN's eigen onderzoek laat zien dat het verlangen om meer te bewegen er wel is, maar gehinderd wordt door onnodige belemmeringen, die bijdragen aan een neerwaartse spiraal.Tijd, geld en motivatiezijn de meest genoemde redenen voor onvoldoende beweging. Met name sociaal achtergestelde groepen worden hierdoor getroffen.

Dit is waardevolle kennis. KOMPAN's onderzoek laat zien dat maar liefst 60% van de mensen zich niet geïnspireerd voelt door zijn omgeving om meer te bewegen.

Om in-actieven in beweging te krijgen, hebben gemeentes toegankelijke en effectieve trainingslocaties nodig die geschikt zijn voor alle leeftijden en fysieke vaardigheden, gecombineerd met de juiste instructie, stimulatie en motivatie. KOMPAN oplossingen zijn gefocust op degenen die inactief zijn. Onderzoek toont aan dat digitale of fysieke ondersteuning de effectiviteit en retentie van bewegen verhoogt. Zo kan deze ondersteuning het verschil maken en de weg vrijmaken voor een beter leven.

>>Go to research from Copenhagen (in English)

>>Go to research from New York (in English)

>>Go to research from Metz (in English)