CO2 Prestatieladder

Kompan is binnenkort gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder, Niveau 5.

Hiervoor zullen wij periodiek documenten publiceren op onze website. Naast onze eigen website worden er ook documenten gepubliceerd op de SKAO website.

Bekijk hier de gerelateerde documenten van de CO2 prestatieladder.