CO2 Prestatieladder

Kompan is vanaf juli 2019  gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder, Niveau 5.

Duurzaam ondernemen is een van de speerpunten van Kompan. Wij lopen hiermee voorop in onze branche, lokaal én internationaal. Om aan te tonen dat wij niet alleen over duurzaamheid nadenken maar ook daadwerkelijk actie ondernemen hebben wij ons ingespannen het CO2 Prestatieladder niveau 5 certificaat te behalen. Samen met onze zusterorganisatie REPCON, gespecialiseerd in inspectie onderhoud en beheer van speellocaties,  hebben wij dit certificaat in juli 2019 in ontvangst mogen nemen.

Wij zullen periodiek documenten publiceren op onze website. Naast onze eigen website worden er ook documenten gepubliceerd op de SKAO website.

Bekijk hier de gerelateerde documenten van de CO2 prestatieladder.  

CO2 Prestatieladder 5 - Sjoerd - Kompan - Repcon.jpg