TRULY INCLUSIVE – de beloning van spanning in universele ontwerpen

Kinderen met een handicap willen ook spannende spelactiviteiten beleven met vrienden.

Deze studie onderzoekt in welke mate niet-gespecialiseerde, leeftijdsgeschikte speeltoestellen en speeltuinen bruikbaar zijn voor kinderen met mobiliteits- en leermoeilijkheden, alsook voor kinderen met achterstand in hun ontwikkeling.

Goede inclusieve speeltuinen zijn niet ingewikkelder, tijdrovender of meer ruimte eisender dan andere speeltuinen. Lees de whitepaper om goed gefundeerde beslissingen te nemen over wat voor soort speeltuinen echt inclusief en zeer boeiend zijn voor al hun gebruikers. 

Samenwerken tussen kinderen met een handicap en kinderen in ontwikkeling is gunstig voor iedereen. Het verbetert de zelfredzaamheid, tolerantie en empathie in beide groepen. 

Daarom is het doel van KOMPAN om speeltuinen meer inclusief te maken, door gebruik te maken van universele spelformules. Eenvoudig gezegd: om kinderen in het spel te verenigen.