FYSIEKE ACTIVITEIT BIJ PEUTERS

De fysieke activiteiten van kinderen worden al in het eerste levensjaar vastgesteld en vormen voor veel kinderen door hun schooljaren en tot volwasseneheid de basis voor hun vaardigheden.

We weten dat bijvoorbeeld obesitas en risico's op hart- en vaatziekten al in de eerste levensjaren ontwikkeld worden.

Studies tonen aan dat bv. overgewichtsrisico's en vaatziekten al in de eerste levensjaren worden gevormd. De eerste tekenen van beginnende hart- en vaatziekten worden al bij 3-jarigen gedetecteerd gecombineerd met risicofactoren, zoals verhoogde lichaamsmassa-index (BMI), hoog bloed druk en verhoogde bloedvet en cholesterolgetallen (1).

 

Een correlatie tussen deze risicofactoren en de mate van lichamelijke activiteit bij 9-jarigen en 15-jarigen is vastgesteld in de European Youth Heart Studies (EYHS) (2, 3). Zeer weinig studies zijn gevoerd hoe lichamelijke activiteiten, die gericht zijn op peuters en kleuters,  en verschillende gezondheidsparameters kinderen kunnen beïnvloeden. Bijgevolg bestaat er slechts beperkte kennis van of onvoldoende lichaamsbeweging in de vroege jeugd schadelijk is. Op basis van bestaande kennis over het gunstige effect van lichamelijke activiteit onder schoolkinderen is onze hypothese echter dat een bepaalde hoeveelheid lichamelijke activiteit op vroege leeftijd belangrijk is voor de gezondheid van deze kleuters, nu en later in het leven.

Statistics Denmark heeft vastgesteld dat 95 procent van alle kinderen van 3 tot 5 jaar verblijft op een kleuterschool of een soortgelijke instelling. Dit betekent dat bijna alle kinderen in deze leeftijdsgroep elke dag bij een soort kinderopvang verblijven. Veel van hun dag wordt besteed in een kleuterschool die dienovereenkomstig een omgeving moet verschaffen die een substantiële lichamelijke activiteit onder de kinderen bevordert.

Onze kennis over kinderpatronen van lichamelijke activiteiten op de kleuterschool is beperkt, omdat er slechts een paar geldige studies zijn uitgevoerd (voornamelijk in de VS) en er zijn weinig onderzoeksgroepen op dit onderwerp gericht. Zo zou een studie van de mate van lichamelijke activiteit onder kinderen tijdens de kindertijd die de determinanten van hun activiteitspatronen identificeert het meest relevant zijn. We hebben al geruime tijd de effecten van lichamelijke activiteiten op de gezondheid van voorschoolse kinderen willen bestuderen. Voordat we dit type studie aanpakken, hadden we echter een uitgebreider inzicht nodig in de determinanten van lichamelijke activiteit bij kinderen in de kleuterscholen en daarom hebben we onlangs een proefstudie uitgevoerd.

Doelstellingen en methoden

De proefstudie had twee hoofddoelstellingen:

1)het niveau van de fysieke activiteit van 3 tot 6-jarigen beschrijven tijdens de tijd die op de kleuterschool wordt besteed;

2) de demografische factoren bepalen die significant zijn voor het niveau van lichamelijke activiteit in de kleuterschool, waaronder de sekse en leeftijd van de kinderen, het type kleuterschool, het gebied waar de school zich bevindt en de sociaal-demografische gegevens van de ouders. We hebben het niveau van lichamelijke activiteit onder kinderen bestudeerd op verschillende soorten kleuterscholen in verschillende gebieden.

In totaal hebben 184 kinderen uit zeven verschillende kleuterscholen deelgenomen aan de studie.

Lees de volledige proefstudie in de bovenstaande link