Jaarlijkse evaluaties

KOMPAN's financiele informatie vindt u , in het Engels, in ons jaarrapport met highlights van het kalenderjaar 2018 here