Kompan's Verantwoordelijkheid

Moderne levensstijlen hebben invloed op hoe we leven, spelen en hoe we met elkaar omgaan. In de afgelopen 20 jaar, is de bevolking fysiek inactief geworden. Dit vormt een uitdaging voor recreatiegebieden, die lichamelijke activiteit meer dan ooit zullen moeten gaan aanmoedigen. KOMPAN ziet het als haar fundamentele doel speelse fysieke activiteit te motiveren.

VN-Verdrag inzake de rechten van het kind

Artikel 31
"Elk kind heeft recht op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind en op vrije deelneming aan het culturele leven en de kunst.
Regeringen zullen het recht van het kind respecteren en promoten zodat zij volledig deel kunnen deelnemen aan het culturele en artistieke leven en moedigen initiatieven aan tot passende en gelijke kansen voor culturele, artistieke, recreatieve bezigheden en vrijetijdsbesteding."

Actieve mensen zijn gelukkigere mensen

Wij geloven dat alle mensen ongeacht hun leeftijd en capaciteiten het plezier van het lichamelijk actief zijn zouden moeten ervaren. Dat zij de mogelijkheden voor en de toegang tot spelen en bewegen in hun buurt moet worden aangeboden.

Actieve mensen zijn gelukkigere mensen. Fysieke activiteit draagt bij aan het welzijn, de lichamelijke en de geestelijke gezondheid en helpt mensen te presteren. Lichamelijke activiteit geeft mensen levenslust en een grotere neiging om een positieve bijdrage te leveren aan gelukkigere en gezondere gemeenschappen.

De uitdaging

In de geïndustrialiseerde landen, woont de meerderheid van de bevolking in stedelijke gebieden. Dit betekent minder ruimte voor recreatie, lichamelijke en sociale activiteiten doordat meer en meer ruimte wordt opgenomen door de infrastructuur en het bedrijfsleven.

Het steeds zittende dagelijkse leven is het creëren van gemeenschappen waar mensen fysiek inactief zijn. Wereldwijd, zijn meer dan 25% van alle volwassenen en meer dan 80% van de adolescenten fysiek inactief. Dit geeft zorgwekkende gevolgen voor de gezondheid en een alarmerende toename in verschillen en kosten voor onze samenlevingen. Volgens de World Health Organization WHO is lichamelijke inactiviteit één van de vier grootste risicofactoren voor vroegtijdig overlijden.

De voordelen van fysiek actief zijn, voor het individu, zijn bekend en gedocumenteerd. Actieve mensen verbeteren zowel hun lichamelijke en geestelijke welzijn. Dit verhoogt op zijn beurt hun individuele ontwikkeling. De voordelen zijn echter veel groter dan de meeste van ons vermoeden: Een actieve stad is een ontwikkelende stad die niet alleen investeert in verbeteringen voor de economie, infrastructuur en het milieu, maar ook voor actieve recreatie mogelijkheden om het sociale leven van alle burgers te verbeteren.

Een groeiend aantal steden gaat de uitdaging aan en voelt een verplichting om te investeren in hun gemeenschappen voor actieve recreatie mogelijkheden.

Onderzoek, geïnitieerd door KOMPAN, toont aan dat mensen fysiek actief willen zijn maar dit mislukt als gevolg van het werk, reistijden en vanwege de beperkte toegang tot gratis recreatiefaciliteiten doordat deze niet in de wijk aanwezig zijn. Dit is een waardevol inzicht; het onderzoek, toont aan dat een aanzienlijke 60% van de mensen het gevoel heeft dat de huidige openbare ruimte ze niet motiveert om fysiek actief te zijn. KOMPAN ziet het als een belangrijke taak om aantrekkelijke openbare recreatiegebieden te helpen creëren, voor gezondheid, welzijn en sociale interactie.