Kwaliteitsbeleid

Door het aanbieden van 's werelds beste spel en sport oplossingen wil KOMPAN gezondere en gelukkigere gemeenschappen creëren. Wij bieden hoge kwaliteit en duurzame producten, met een lange levensduur.

Betrokkenheid van gebruikers en klanten 

Op basis van onderzoek en innovatie bieden wij intelligent ontworpen oplossingen, met het beoogde gebruik in het achterhoofd. Wij bieden gesegmenteerde oplossingen die passen bij de behoeften van de klant.

Leiderschap en betrokkenheid van mensen

Mensen op alle niveaus zijn de essentie van een organisatie. Hun volle betrokkenheid maakt het mogelijk hun capaciteiten in te zettenten voordeel van KOMPAN.

Leiders zorgen voor eenheid in doelstellingen en de koers van KOMPAN. Ze creëren en onderhouden de interne omgeving waarin mensen volledig betrokken zijn bij het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

Werkwijze en systemen

KOMPAN streeft ernaar om degelijke en efficiënte productveiligheid- en veiligheidssystemen te implementeren.

Wetten en andere eisen

KOMPAN producten zijn compatibel met alle relevante nationale en internationale veiligheidsnormen.

Continue verbetering

Continue verbetering van KOMPAN’s algehele prestaties is een essentiële doelstelling van KOMPAN.

KOMPAN is toegewijd aan het verzamelen van informatie over de prestaties van onze producten in de markt en initieert de nodige maatregelen ter voorkoming van onaanvaardbare risico's uit productervaring in toepassingen van toekomstige producten.

KOMPAN zal er altijd voor zorgen dat producten goed worden geëvalueerd en de resultaten goed worden gedocumenteerd.