Partnerships

Naarmate meer mensen in steden met beperkte ruimte en weinig tijd voor lichamelijke activiteit gaan leven, moeten steden nieuwe manieren vinden om zijn burgers uit te nodigen om te trainen en een actief leven te leiden als een middel om de negatieve impact van een sedentaire levensstijl tegen te werken.

Een actieve stad investeert en ontwerpt zijn stedelijke ruimte voor sociale interactie en beweging door spel en beweging voor mensen van alle leeftijden en vaardigheden te faciliteren.

We zijn een partnership aangegaan met Gehl Institute en architecten om het concept van de “Active Cities” te ontplooien. Gehl Institute heeft grote steden over de hele wereld ondersteund in het ontwerpen met “bewoners komen op de eerste plek in de stad”. Samen met Gehl zullen we het concept van Active Cities ontvouwen met een aantrekkelijke sociale infrastructuur voor politici, klanten en fondsenwervers. We zijn vastbesloten om samen te werken met ontwerpers en de stadsontwikkelaars om rendabele en duurzame oplossingen te creëren die mensen inspireren om te trainen en plezier te hebben terwijl ze dit doen.