De basis- en middelbare school

Children playing on KOMPAN's playground equipment for schools

Scholen moeten kinderen zowel levensvaardigheden als academische vaardigheden aanleren.

Juist ontworpen speelplaatsen zijn leerterreinen voor, in het bijzonder, de sociale en fysieke vaardigheden van kinderen. Én groeiend aantal kinderen leidt een zittend bestaan en heeft ondersteuning en begeleiding nodig voor hun sociale gedrag.

Goed opgezette schoolpleinen gaan uit van de speelbehoeften van de gebruikers. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert dat kinderen boven de 5 jaar hun motorische vaardigheden, conditie, botdichtheid en sterkte van vooral hun armen, benen en houdingsspieren (core) trainen. Een aan de leeftijd aangepaste speelplaats op het schoolplein biedt verschillende mogelijkheden tot fysieke activiteit om kinderen, inclusief degenen die minder beweeglijk zijn, te motiveren tot actief zijn op én zelfgekozen en leuke manier.

 

Op goed opgezette speelplaatsen vindt veel sociale interactie plaats. Onderwijzers rapporteren dat het moeilijk is om sociale vaardigheden, zoals op je beurt wachten, te onderwijzen maar dat kinderen dit zich snel en gemakkelijk eigen maken op de speelplaats. Begeleide of geïnstrueerde activiteiten en onderwijs kunnen ook heel goed plaatsvinden op de speelplaats. Een schoolspeelplaats die uiterst nauwgezet wordt opgezet om vrij, begeleid en geïnstrueerd spel te ondersteunen, kan alle kinderen een gevarieerde en motiverende leerervaring bieden. En, last but not least, kan het een inspirerend educatief hulpmiddel zijn voor het onderwijzend personeel met volop actieve leerervaringen die passen bij het leerplan.