Peuter Speeltoestellen


De kleurrijke wereld van peuters

Door middel van spelen, leren peuters en kleuters meer over de wereld om zich heen. Door te spelen proberen ze nieuwe vaardigheden uit, onderzoeken ze hun verbeelding en creativiteit en leren ze over relaties met andere mensen. KOMPAN’s Multiplay voor peuters en kleuters is ontworpen om hen te helpen veilig hun plek in de wereld te verkennen en te vinden. De Multiplay-toestellen stimuleren de ontwik keling van essentiële vaardigheden. Bekende speelzones waarmee zij zich kunnen identificeren (huis en thuis) geven hen een gevoel van zelfbewustzijn en vertrouwdheid. De verhoogde speelhuisjes zijn een fysieke uitdaging om te beklimmen en dienen daarnaast als een rustige omgeving voor een pauze om lekker te kletsen met een vriend of vriendin.

10 Product (en)

Wilt u advies?

Bij ons vindt u 50 jaar ervaring,  we adviseren u in het gehele project.