Stimuleer Leren Door Spelen

De afgelopen jaren heeft veel onderzoek aangetoond dat spelen van essentieel belang is voor leren en het ontwikkelen van basisvaardigheden. 

Kinderen verbeteren, door te spelen, hun vermogen om nieuwe vaardigheden te verwerven. Spelen moet daarom actief worden gebruikt als een middel ter verbetering van het leren in plaats van alleen als een pauze tijdens een dag op school of bij de kinderopvang. Op basis hiervan, hebben we gezien dat programma’s  voor alle delen van het onderwijs - van zorg en kinderopvang tot middelbare scholen - steeds ambitieuzere doelstellingen stellen voor de ontwikkeling van kinderen. 

Bij KOMPAN omarmen we deze ontwikkeling volledig. Alle KOMPAN oplossingen combineren speelmomenten met een effectief instrument voor pedagogen en leraren in hun werk met kinderen. Vandaar dat we ons bij alles wat we doen richten op oplossingen die zorgen voor ontwikkeling binnen de vier volgende competenties.

De vier competenties zijn algemene vaardigheden, natuurlijk verschilt de manier waarop ze worden toegepast per leeftijdsgroep. Vandaar dat deze oplossingen, aangepast aan de leeftijd, een baken vormen voor het educatieve segment. Want bij KOMPAN weten we dat spel van essentieel belang is voor het leren.

KOMPAN-Edu-Skill-Physical.pngFYSIEK

- Het plezier van fysieke uitdaging

KOMPAN-Edu-Skill-SocialEmotional.pngSOCIAAL/EMOTIONEEL

- Het plezier van samen zijn

KOMPAN-Edu-Skill-Cognitive.pngCOGNITIEF

- Het plezier in leren

KOMPAN-Edu-Skill-Creative.pngCREATIEF

- Het plezier door het zelf te creëren